Регистриране на фирма – че то е лесно

Мнозина от нас се питат как да си направят фирма, къде да отидат, какво ще заплатят… Аз минах по този път, като искам да споделя преживяното и опита си. Регистрирах агенцията си за преводи и легализация за около седмица, без някакви трудности и спънки. Затова искам да споделя това в тази публикация.

Дойде време да регистрирам своята агенция за преводи и легализация Nu Colours. Малко преди това направих и регистрация в Гугъл Бизнес (към профила ми там съм поставил връзката), но за процедурите там ще пиша отделно.

Както писах, имах регистрация в бюрото по труда, и докато съм там, нямах право да си направя фирма. Изчаках да премине това щастие и пристъпих към процедурата. Реших да се възползвам от услугите на ресурса Advokatami.bg – те ми предложиха гъвкав начин за регистрация, при възникналите 2-3 неточности, веднага се свързаха с мен, за да ги изчистим, дори погрешно им преведох повече пари и те се обадиха, за да уточним начина на връщатето им. Реално, получих регистрацията в агенцията по вписванията за един работен ден. През цялото време ме снабдяваха с ценна информация, какво да правя, как да комуникирам с банката, какво се изисква и т.н. Доволен съм.

Регистрация на фирма за преводи и легализация
Регистрация на агенция за преводи и легализация; photo credit: Scott Graham

Банка… Наложи се да направя първо набирателна сметка, а след регистрацията разплащтателна фирмена сметка. За съжаление, банките ще ви вземат парите, защото ви държат парите. И ако го кажете това на банковия служител, ще ви гледа тъпо. Но, техните услуги за живота на фирмата ви са нужни, затова намерете тази, с най- приемливи условия. Лично аз избрах план за микробизнес с дебитна карта, така че, да мога да тегля и да внасям средства във фирмената сметка, без да го правя на гише, където има солена такса. Ще видим, ако има нещо интересно, ще пиша отделно за банкирането.

Печат. Къде е една агенция за преводи без фирмен печат? Направих си дизайна на печата, благо имам уменията, видях на бул. Дондуков, срещу „Топлофикация“, един копирен център – направиха ми печата за един ден. Там си направих и визитките. Много точни хора.

Счетоводител. Принципно, и вие може да си вършите счетоводната дейност. Но по-доброто решение е да работите и правите бизнес, а изтънчените въпроси на счетоводството да ги върши квалифициран счетоводител. До седем дни след първата фактура в НАП трябва да бъде подадена декларация, че сте самоосигуряващо се лице. Това можете да го направите вие или вашия избран счетоводител. Намерете си счетоводител, който да ви държи в течение, какво се случва с плащанията по фирмените ви задължения.

Офис. Предвид обстановката, реших да работя от домашен офис. Но когато тръгна да търся такъв, да използвам такъв, ще ви държа в течение. Мисля, че това ще е интересно за читателите на блога.

Поздрави,
Гияс Гулиев
Nu Colours Agency

Превод и легализация на документи, издадени в Руската Федерация

На 19 февруари 1975 г. в Москва между Народна Република България и СССР е сключен Договорът за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела, който е в сила на териториите на Република България и Руската Федерация. Според него е възможно да се приемат документи, издадени от компетентните органи в предписан формуляр на територията на една от страните по Договора и на територията на другата страна по Договора, без да е необходима легализация. Същото важи и за документите на гражданите, чиито подписи са заверени съгласно правилата на съответната страна по Договора. Документите, считани за официални на територията на една от страните по Договора, имат доказателствена валидност на официалните документи и на територията на другите страни по Договора.

Ако следваме идеята на Договора за правна помощ между България и Русия, заглавието на тази публикация, съдържащо в себе си думата „легализация“ е подвеждащо. Но аз нямам за цел да ви заблуждавам или подвеждам, напротив, искам да внеса повече яснота за процеса на официонализиране на документите, издадени в едната страна, на територията на другата страна.

Превод и легализация на документи от Русия

Нека много накратко разкажа, какво представлява легализацията и какви видове такава съществува. В отделна статия ще се занимая с въпроса по-подробно.

Общото положение на легализацията е, когато един официален документ, издаден на територията на една държава, за да бъде признат на територията на друга държава, трябва да бъде занесен в посолството на втората държава (или посолството, представляващо съответната държава). В посолството му се поставя заверка, удостоверяваща истинността на институцията, издала документа, положените в него подписи на длъжностни лица и официални печати. След което, възможно е, документът да бъде заверяван допълнително и в институциите на приемащата страна. Отделно на такъв докумен е необходимо да се направи официален заверен превод от заклет преводач. Такъв режим на легализация на документи съществува между Канада и България, например.

На 5 октомври 1961 г. е подписана Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи, която регламентира заверката Апостил, освобождаваща документите от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по конвенцията. Отделно на такъв докумен е необходимо да се направи официален заверен превод от заклет преводач. Република Българие е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.

Като предмет на тази статия е третият вид легализация на документи. По-коректно би било да използваме термина „официализация“, защото сключените двустранни договори за правна помощ имат за цел да освободят документите от легализация. Като правоприемник на СССР, Руската Федерация е страна по договора за правна помощ, сключен през 1975 г. Официалните документи, издадени в Русия, се признават на територията на Република България без допълнителна форма на легализация и без поставянето на заверка Апостил. Единствено, документът трябва да бъде преведен от заклет преводач и подписът му да бъде заверен по надлежния начин (в нашата страна това става, като заклетият преводач подпише превода си пред нотариус, който удостоверява подписа му). Ако имате нужда от услугата заклет превод на официални документи от руски на български език, можете да се свържете с мен.

В бъдещи стати ще разгледам най-различни казуси за легализация и заклет превод, с които съм се срещал през годините на работата ми в преводаческата сфера. Също така, пишете вашите коментари и въпроси.

Поздрави,
Гияс Гулиев
заклет преводач с руски език

CAT-инструментът – тежката артилерия на преводача

Накратко описах някои премеждия (в положителния смисъл на думата) след напускането на преводаческата агенция, където работих в продължение на 11 години. Интересното е, че и след това търпя развитие и надграждам себе си. А по-точно, за пореден път преоткрих силата и значението на CAT-инструментите в дейността ми като преводач, вече на свободна практика.

Що е то CAT-инструмент и има ли той почва у нас?

CAT се разшифрова като „Computer-Assisted Translation“, или по нашенски „компютърно подпомогнат превод“, въпреки, че дава възможност за включването към него на машинен превод (да речем, някои алгоритми), той не е машинен превод – решението за въвеждането, редактирането и приемането да даден превод е на преводача! Човекът е този, който стои зад компютъра, създава и избира преводаческата памет, решава каква терминологична база данни ще използва и т.н. Лепването на етикета „машинен превод“ е вреден не само за самия инструмент, но и за колегите-преводачи, които работят с него. По този начин се създаватт предразсъдъци, които вредят на работата, на което съм бил многократен свидетел, както и преводач, така и като мениджър проекти.

CAT-инструментите на първо място увеличават производителнотта на самия преводач. Те предоставят възможността да се работи със самия текст, в две колони, входящ и изходящ текст. Освен това, те предоставят допълнителни възможности за контрол на качеството на превода, например „спелчекове“, възможности за редакция и проверка на граматиката. Ползването на преводачески памети значително облегчава работата с текстове, имащи сходства или повторения.

Пример за работа с CAT-инструмент
Пример за работа с CAT-инструмент

И на последно място – цената. Засега няма да изброявам продуктите, които ползвам, спектрите, които производителите дават са доста пъстри. Само мога да вметна, че всяка една инвестиция в CAT-инструмент при мен се е възвърнала при първите един-два по сериозни проекта за превод.

Ако към темата има интерес, ще направя обзор на CAT-инструментите, с които имам опит, ще споделя някои „пинизи“ и т.н., така че, пишете коментари. Благодаря за вниманието.

Поздрави,
Гияс Гулиев
заклет преводач с руски език

CAT-инструментите позволяват на преводача да работи от таблет и смартфон
CAT-инструментите позволяват на преводача да работи от таблет и смартфон

Останах без „работа“! Нищо страшно!

Преди месец и половина ненадейно се разделих с моя работодател, с преводаческата агенция, на която посветих и сърцето, и душата. Но раздялата бе стремителна, и по всичко личи, че бе с облегчение и за двете страни.

Но дали наистина бе така?

Напускането и смяната на работата може и да е стрес, нещо като прекратяване на дългогодишна връзка. Нещо от сорта „научих какво сте говорили за мен с преводачите“… Ето такива (цитрусови).

Не съм любител да давам съвети, но от собстве опит мога да кажа: когато ви дават заповедтта за освобождаване, веднага си вземете и трудовата книжка, и марш в бюрото по труда! Защото имате 7-дневен срок да го направите и ще загубите част от полагащите ви се обезщетения. Бившият ви работодател това няма да го запарва особено. И още, добре е да ви осигуряват на пълната ви заплата, а не на половината на минималната и т.н. Това го казах в контекста на „несъществуването“ на класовата борба.

Работа като преводач

И, озовах се с няколко кашона в къщи, подредих си багажите и седнах да си пиша автобиографията. Къде съм учил, къде съм работил. За добро или още по-добро – каквото се получи. Даже не съм ползвал разпространените евроформати. Написах това, което ми дойде отвътре.

Основният акцент бе, че съм заклет преводач с руски език и имам съответния ценз и потвърждение от Министерство на външните работи. В сайта на предишния ми работодател съм писал надълго и нашироко за това, как се става заклет преводач, даже има видео материал – чукнете в търсачките, даже сложете моето име, ще излезе. Когато си събирах манатките, потвърждението бе сред първите неща, които взех със себе си. Това е хлябът ми.

Изпратих автобиографии, съпроводени с мотивационни писма, до водещите агенции за превод и легализация. И да си призная, за месец и половина не съм останал без работа. Лично аз се старая, да изпънявам работата си с максималното качество, спазвам сроковете, използвам CAT инструменти, и поддържам отношения с колегите, с които съм работил повече от десетилетие. Понякога се налага да ползвам тяхната помощ при проверка качеството на превода или корекция.

Ще ви държа в течение, какво се случва. Ще пиша статии за живота на преводача. И ако имате въпроси, пишете коментари.

Поздрави,
Гияс Гулиев
заклет преводач с руски език

Европейска езикова рамка: нива на владеене на чужд език

Европейска езикова рамка – регламентира оценката на нивата на владеене на чужд език.

НИВО A1
Разбиране и слушане
Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.
Четене
Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.
Говорене и участие в разговор
Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.
Самостоятелно устно изложение
Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
Писане
Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).

Европейски къюз

НИВО A2
Разбиране и слушане
Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга (основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа). Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.
Четене
Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.
Говорене и участие в разговор
Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.
Самостоятелно устно изложение
Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.
Писане
Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.

НИВО B1
Разбиране и слушане
Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.
Четене
Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.
Говорене и участие в разговор
Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми (например семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития).
Самостоятелно устно изложение
Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.
Писане
Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма , за да опиша преживени случки и впечатления.

Флаг на ЕС

НИВО B2
Разбиране и слушане
Мога да разбирам сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много затруднения.
Четене
Мога да чета статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Мога да разбирам съвременен художествен текст в проза.
Говорене и участие в разговор
Мога да общувам с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Мога да участвам активно в разговор по познати теми, да представям и защитавам мненията си.
Самостоятелно устно изложение
Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.
Писане
Мога да пиша ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да напиша есе или доклад, като предавам информация или излагам причини “за” или “против” дадено мнение. Мога да пиша писма, като подчертавам смисъла, който лично придавам на събития и преживени случки.

НИВО C1
Разбиране и слушане
Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много усилия.
Четене
Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.
Говорене и участие в разговор
Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници.
Самостоятелно устно изложение
Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени моменти и приключвам изказването си по подходящ начин.
Писане
Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка. Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертавам съществените за мен моменти. Мога да избера съобразен с ответната страна стил.

Европейски парламент

НИВО C2
Разбиране и слушане
Мога да разбирам без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие, че имам време да свикна с особеностите на произношението.
Четене
Мога да чета без усилие всякакъв вид текст, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма, например учебник, специализирана статия или литературна творба.
Говорене и участие в разговор
Мога да участвам без усилие във всякакъв разговор или дискусия и да си служа свободно идиоматични и разговорни изрази. Мога да се изказвам свободно и да изразявам точно нюансите на мисълта си. Ако срещна затруднение, намирам начин да изляза от ситуацията умело, така че другите да не го забележат.
Самостоятелно устно изложение
Мога да представя ясно и гладко описание или аргументация в съобразен с контекста стил. Мога да построя логично изказване, и да помогна на слушателя да долови и запомни важните моменти.
Писане
Мога да създавам ясен, гладък и стилистично съответстващ на обстоятелствата текст. Мога да пиша сложни писма, доклади или статии с ясна структура, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да резюмирам и анализирам професионални текстове или художествена творба.

Гияс Гулиев

Хотел „Капри“ предлага уюта и романтиката на стара София

Хотел „КАПРИ“ се намира в тих столичен квартал, непосредствено до Военно-историческия музей, в центъра на София, има удобна връзка летище „София“, Централна железопътна гара и Централна автогара. Хотела се намира в непосредствена близост до идеалния център, зала „Арена Армеец”, националния стадион „Васил Левски” и други забележителности и спортни съоръжения.

Хотел Капри София

Хотелът разполага с единични, двойни стаи, апартамент с една спалня и фамилни стаи, ресторант, лоби бар, градина, асансьор и витрина със сувенири. Хотелът е разположен в тих столичен квартал, недалеч от центъра, с удобна за паркиране зона.

Хотел Капри София - стая

Всички стаи са климатизирани и оборудвани с мини-бар, директна телефонна линия, кабелна телевизия, безплатна интернет връзка, самостоятелен санитарен възел с душ-кабина и сешоар.

Хотел Капри София - лоби бар

Хотелът съчетава уюта и романтиката на стара София с удобствата и бързите комуникации на деловото съвремие.

Адрес: София 1124,
ул. Хан Омуртаг 76

kaprisofia.eu

Вдишайте енергията на богатството

goldbarВсеки път, когато сте на разкошно място, например в петзвезден хотел, бижутерен магазин, известна банка и т.н., вдишайте енергията на богатството.

Погледнете някакъв предмет, който олицетворява богатството и разкоша. Представете си, че от този предмет излиза златен дим. За миг затворете очите си и направете дълбоко вдишване. Представете си, че вдишвате този дим в своето „трето око“ и оставяте златна следа в областта на сърдечната ви чакра.

Това е една от великите тайни на процъфтяването. Използвайте всяка една възможност. Това може да стане дори по време на посещение на музей, примерно пред колекция от старинни бижутерни експонати.

Съсредоточете се на златото и скъпоценните камъни. Приемайте енергията на богатството. И съвсем скоро вие ще почувствате, че се уреждат отношенията ви с парите. Те ще започнат да идват по-активно във вашия портфейл!

© Ключи изобильной жизни

Превод от руски език: Гияс Гулиев

пп. Преводът отразява съдържанието на първоизточника.

Такси с кучешки впрягове в Норвегия

Хотел в Норвегия предлага трансфер на гостите си с кучешки впряговеНорвежки хотел предлага на гостите си трансфер с кучешки впрягове.

За да привлече повече туристи, един норвежки хотел предлага необичаен вид услуга: като алтернатива на такси услугите, на гостите на хотела се предлага превос с кучешки впрягове. За това съобщава сайтът The Local.

За 45 минути рунтавите „таксиджии“ ще доставят гостите от едно от най-северните норвежки летища на град Киркенес до  Kirkenes Snow Hotel, давайки им възможност да се любуват на пейзажите в околността и дори да срещнат северни елени.

Пробното пътуване се състоу сутринта на 29 янеари, пръв изпробва идеята нейният автор Рони Острем, директор на „Снежния хотел“. „По пътя си срещнахме стотина елена, слънцето огряваше лицата ни, това бе фантастично пътуване“ — споделя той впечатленията си. Рони се надява, че вече след две седмици такъв трансфер ще е достъпен за всеки, пристигащ на летището. Обаче, екстравагантното пътешествие няма да е евтино, по предварителни сметки то ще струва 2300 норвежки крони, то ест около 275 евро.

Подобна услуга в Норвегия е нещо ново. За да я реализират, нейните създатели трябваше да съгласуват действията си с общинските власти, силите на реда и ведомството за надзор над елените.

Вокруг Света

Превод от руски език: Гияс Гулиев

„Не оставяйте бакшиш в Япония“ и други правила на международния туристически етикет

Сайтът Love Home Swap, предлагащ на всички желаещи да си разменят домовете по време на отпуската си, публикува ръководство за поведението в различните страни, за да могат пътешествениците да избегнат всевъзможни кофузни ситуации, когато посещават различни страни.

Не оставяйте бакшиш в японските заведения
Не оставяйте бакшиш в японските заведения

Например, авторите на статията съветват туристите да не свиркат в Русия — оказваа се, че не всички знаят, това се счита, че предизвиква нещастие. Също така съветват да не се подаряват на японците девет неща наведнъж (това е нещастно за тях число) и да не се оставят в заведенията бакшиши: това може да бъде възприето като оскърбление.

В Камбоджа и Ирак в никакъв случай не си показвайте оголени стъпалата: това е неприлично. А в Бангладеш не бива да се сочи към човек с пръст, по-добре да се използва цялата длан. Във Виетнам подарък се приема с две ръце. Почивайки в Тайланд не се докосвайте до главите на местните хора, даже до малките деца, а най-важното – не оскърбявайте кралското семейство, ако не искате да прекарате отпуската си зад решетките. В Сингапур, авторите на статията съветват да не дъвчите дъвка на обществени места – това е забранено.

Отделна група препоръки се отнасят за храненето в различните страни. Във Венецуела не е прието да се идва на обяд навреме. В Южна Корея първи започват да опитват от трапезата най-възрастните. А в Тайван, като комплимент към готвача трябва да се уригнете, уверява Love Home Swap.

Мария Пушкова, Вокруг Света

Превод от руски език: Гияс Гулиев

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.

Нагоре ↑